De alles omverwerpende kracht van het fragment

Kees Fens, De schoonheid van scherven

(...) kunst moet afgerond en gaaf zijn. Iets in de trant van een mislukte roman staat altijd hoger op de hiërarchie-ladder dan een geniaal fragment. Fragmenten bestaan niet als genre, zelfs niet als inferieur genre.

Gerrit Komrij, Hoe zingt de kreeft als hij kookt?

Wat is, in de tweede helft van de twintigste eeuw, onze cultuur anders dan een verzameling fragmenten, losse flarden die uit alle macht een schijn van samenhang proberen op te houden.

Gerrit Komrij

Over Uitgeverij Fragment

Uitgeverij Fragment, gevestigd in Leiden, is in 2015 opgericht door Frank van den Ingh. Eerder nam hij het initiatief tot de volgende publicaties:
- Zeer Geachte Heer Van het Reve (brieven van Vestdijk), Avalon Pers (2006)
- De onsterfelijke dood van de hand van Kees Fens, De Uitvreter (2008)
- Het leven is een barre verschrikking (brieven van G. Reve aan Edith Visser), Statenhofpers (2009)

De Uitgeverij richt zich op non-fictie: beschouwingen en essays, op het terrein van de literatuur en beeldende kunst. Daarnaast kunnen persoonlijke fascinaties van de uitgever leiden tot een publicatie.
De boekjes worden uitgegeven in een beperkte oplage.

Beeldmerk

Het beeldmerk is ontworpen door Floris de Jonge. De oorsprong van het beeldmerk ligt bij een ontwerp van E. Lissitzky.

Uitgaven

De eerste uitgave is in september 2016 verschenen:
Maxim Februari, 'Eerst komt het wachten, het verheugen...'

De oplage bedraagt 50 exemplaren.

Prijs: uitverkocht

Ook valsemunters hebben hun kosten bevat tweeënnegentig, niet eerder in het Nederlands vertaalde aforismen van Don-Aminado, pseudoniem van de Joods-Russische schrijver Aminad Petrovitsj Sjpoljanski (1888-1957). Hij werkte als advocaat en schrijver in Moskou en week na de revolutie uit naar Parijs. Zijn aforismen, gedichten en feuilletons, die vooral in kranten verschenen, genoten onder Russische emigranten een grote bekendheid. Na zijn dood was het decennia stil rond Don-Aminado. Na de Perestrojka volgde een herontdekking van zijn werk in Rusland: talrijke heruitgaven verschenen. Zijn aforismen doen vaak algemeen menselijk aan, maar herkenbaar blijven de specifieke omstandigheden van het emigrantenbestaan die eraan ten grondslag liggen. Daarin ligt ook de originaliteit van dit werk dat zich met al zijn sarcastische humor, gecomprimeerdheid en scherpzinnigheid met het beste in het aforistische genre kan meten. Het nawoord van Jan Paul Hinrichs bevat een introductie op Don-Aminado’s leven en werk.

De oplage bedraagt 50 exemplaren.

Prijs: €10,-
Verzendkosten: €2,50

Bestellen / Betalen

Bestelling geschiedt door overmaking van de prijs te vermeerderen met het bedrag van de
verzendkosten naar rek. NL26 KNAB 0255 4590 25 tnv Uitgeverij Fragment, onder vermelding van uw adresgegevens

Contact

E: uitgeverijfragment@gmail.com
M: 06-25075271